pénztárca kímélő megoldások
 

Kamara cégeket erre talál >>>

 

Ezek a szavak vannak kiemelve: Kamara

2017. október 18, szerda

10:16  Gyanús ügyletek a kamarai elnök EU-pénzből épült fogadójánál [HVG - Vállalkozó szellem]
  A történet az izsáki polgármester vadászházáéra emlékeztet.

2017. október 17, kedd

14:41  Október 18. [Klubrádió]
  Október 18. A szerda esti Felütésben Szabó Marcell zongoraművésszel Debussy kamaraműveinek előadásáról beszélgetünk.
10:04  Amire nagy értékű ingóság vásárlásakor figyelni érdemes! - MOKK: Mindig ellenőrizzük a hitelbiztosítéki nyilvántartást [Jogi fórum]
  Érdemes betekintenie a hitelbiztosítéki nyilvántartásba annak, aki használt autót vagy egyéb nagy értékű ingóságot vásárol, mert ha a vagyontárgyat zálogjog, lízing vagy más, biztosítéki célú jog terheli, azt akár a bírósági végrehajtó le is foglalhatják és el is árverezheti - közölte a Magyar Országos Közjegyzői Kamara (MOKK).

2017. október 16, hétfő

18:01  Így bukhatja el frissen vásárolt autóját, lakását [Piac és Profit]
  Mintegy harmadával, összesen több mint 300 ezerre emelkedett a hitelbiztosítéki nyilvántartásban rögzített bejegyzések száma 2017-ben a Magyar Országos Közjegyzői Kamara (MOKK) adatai szerint. A nyilvántartásba mindenkinek feltétlenül érdemes betekintenie, aki használt autót vagy egyéb nagy értékű ingóságot vásárol, mert innen tudhatja meg, terheli-e az adott vagyontárgyat zálogjog, lízing vagy más, biztosítéki célú jog. Ha a vevő a vásárlás előtt ezt elmulasztja, akár le is foglalhatják, majd elárverezhetik a zálogjoggal terhelt vagyontárgyat, ami ellen később már semmit sem tehet.
09:52  Tanácsadó jogászok - Jogtanácsosok és jogi előadók az ügyvédi kamarába [Jogi fórum]
  Októbertől megkezdődtek a jogtanácsosi jelentkezések az ügyvédi kamarába, a kamarai tagság ugyanis most már a jogi képviselet feltétele. Egy jogtanácsos kamarai regisztrációjáért 80 ezer forintot, míg egy jogi előadói tagságért 40 ezer forint díjat kell fizetni. - Amit az új szabályokról tudni érdemes!A hosszú ideig önálló szabályok alatt működő jogtanácsosi tevékenységet a 2017-es ügyvédi törvény (2017. évi LXXVIII. törvény az ügyvédi tevékenységről) (Üttv.) új alapokra helyezte. Amellett, hogy a korábbiaknál sokkal egyértelműbb meghatározást nyert a jogtanácsosi tevékenység, az új törvény lehetőséget ad a jogtanácsosnak az ügyvédi kamara testületébe való belépésre. A lehetőség ezúttal erős kényszer is a jogtanácsosok számára, hiszen a többségük jelenleg is ellát jogi képviseletet, és ellenjegyez a munkáltatója számára, amit ezentúl csak az ügyvédi kamara tagjaként végezhet majd. Az új szabályozás célja - a hivatalos indoklás szerint -, hogy az ügyvédi tevékenységet ellátókra, így tehát jogtanácsosokra és ügyvédekre is egységes garanciák érvényesüljenek. Bár az 1998-as ügyvédi törvény az ügyvédi tevékenység végzéséhez jogtanácsoskén előírta, hogy ahhoz legalább egy éves ügyvédi, ügyvédjelölti vagy alkalmazott ügyvédi joggyakorlat szükséges (ebből adódóan a jogtanácsosoknak nem volt lehetősége automatikusan ügyvéddé válni, csak ha ügyvédi irodában legalább egy év tapasztalatot szereztek), az új ügyvédi törvény lehetővé teszi az átjárhatóságot. Az Üttv. átmeneti rendelkezései szerint a 2017. október 31. napjáig benyújtott kérelem esetében, a kérelem benyújtását megelőző egy évben törvényszéki nyilvántartásba vett jogtanácsosként folytatott joggyakorlat ügyvédi joggyakorlatnak minősül, míg a 2018. december 31. napjáig benyújtott kérelem esetében a 2018. január 1. napját megelőző egy évben törvényszéki nyilvántartásba vett jogtanácsosként folytatott joggyakorlat minősül ügyvédi joggyakorlatnak. Az új ügyvédi törvény az integráció eredményeképpen érvényesíti a jogtanácsosokra nézve az ügyvédi tevékenység számos garanciális szabályát, így a közhiteles névjegyzék, a kamarai etikai szabályzat, a szakmagyakorlásra vonatkozó előírások, a kamara felügyeleti tevékenysége és az általa biztosított képzések, továbbképzések mind irányadóak lesznek rájuk, és ezek együttesen garantálják majd a megfelelő szakmai színvonal biztosítását a törvény indoklása szerint. Nem minden jogtanácsosnak kötelező a kamarai belépés, ha jogi képviseletet nem lát el és okirati ellenjegyzést sem végez, akkor a kamarán kívül továbbra is jogtanácsos maradhat, nyilván korlátozottabb jogi munka végzésével. A közszférában dolgozó jogtanácsosok közül azokat érinti az új szabályozás, akik polgári bíróság előtt járnak el olyan perekben, ahol a jogi képviselet kötelező. A jogi előadók szintén részesei lehetnek a változásnak, s bár a szabályok az ügyvédjelöltekhez hasonló státuszt biztosítanak számukra, esetükben csak egy lehetőség a kamarai nyilvántartásba való jelentkezés, ügyvédjelölt kollégáikkal ellentétben. A jogszabály szerint a jogtanácsos (jogi előadó) és munkáltatója döntenek a kamarai tagság szükségességéről, ám nyilvánvalóan ez a gyakorlatban kizárólag a munkáltató érdekén és döntésén múlik. Jogi előadók esetében - tekintve, hogy a jogi előadó ellenjegyzésre nem jogosult - kizárólag a jogszabályok által biztosított, korlátozottabb jogi képviselet szólhat a kamarai tagság mellett, ami nem biztos, hogy indokolt, ha a munkáltatónál kamarai jogtanácsos is alkalmazásban áll, illetve ha "külsős" ügyvédi iroda végez megbízással jogi feladatokat a munkaadó számára. Mindenesetre a jogszabály az ügyvédi kamarai nyilvántartásba vett jogi előadókra az ügyvédjelöltekkel azonos kötelező továbbképzési szabályokat állapít meg, a munkáltató pedig köteles biztosítani, hogy a jogi előadó a képzésben részt vehessen. Az új ügyvédi törvénnyel, ezáltal a kamarai jogtanácsosi státusz megalkotásával egyidejűleg a jogtanácsosokra vonatkozó igen elavult törvényerejű rendeletet (a jogtanácsosi tevékenységről szóló 1983. évi 3. törvényerejű rendelet) hatályon kívül helyezték. A későbbiekben a kamarába be nem lépő jogtanácsosokra az általános munkaügyi szabályokon túl nem vonatkozik más speciális törvényi szabályozás. A kamarai jogtanácsos az ügyvédi tevékenységek közül jogi képviseletet láthat el, büntetőeljárásban a jogi személyt képviselheti, jogi tanácsadást folytathat, okiratot szerkeszthet és ellenjegyezhet és az eljárásával kapcsolatban szerkesztett okiratokat elektronikus formába alakíthatja át. Kamarai jogtanácsos lehet az, aki valamely EGT állam állampolgára, jogi egyetemi végzettsége és magyar jogi szakvizsgája van, jogi személynél ügyvédi tevékenység folytatására irányuló munkaviszonyban áll (az ehhez kapcsolódó igazolásokkal rendelkezik) és nem esik ügyvédi tevékenység folytatását kizáró ok alá. A kamarai jogtanácsos - kapcsolt vállalkozások kivételével - legfeljebb két jogi személlyel állhat ügyvédi tevékenységre irányuló munkaviszonyban. Kapcsolt vállalkozás képviselete esetén elegendő számára egy meghatalmazás, melyre azonban az ügyvédi meghatalmazás szabályai alkalmazni kell. Fontos ugyanakkor, hogy a kamarai jogtanácsos ügyvédi tevékenység folytatására megbízást nem fogadhat el. Erre vonatkozóan a magyarázat úgy szól, hogy az ügyvédi tevékenység gyakorlásának egységes szabályozása megköveteli, hogy egyértelmű és éles határvonal húzódjon az ügyvédek és a munkaviszony alapján ügyvédi tevékenységet folytató más személyek által ellátható tevékenységek és e tevékenységek gyakorlásának jogszabályi feltételei között. A jogtanácsosok (jogi előadók) felvételi kérelme október 1-jétől elektronikus úton benyújtható, azonban az online jelentkezéshez szükséges, hogy ügyfélkapu szolgáltatással rendelkezzen a jelentkező. A kitöltéshez nem árt előkészíteni továbbá a végzettséget igazoló okiratokat, a munkáltató adószámát és a munkáltató által aláírt igazolást. A szünetelő ügyvédként nyilvántartott személyek kamarai jogtanácsosok minden további nélkül lehetnek (a jelentkezési folyamat elvégzése rájuk is irányadó), s vagyoni tagként az ügyvédi irodájukban maradhatnak, ügyvédi tevékenységet azonban nem végezhetnek jogtanácsosi működésük alatt. Így viszont nem kell - egy esetleges későbbi ismételt ügyvédkedés megkezdésekor - az iroda újraalapításával felmerülő költségeket megfizetni. A regisztrációs díj megfizetése a kérelmezőt terheli, azonban a munkáltató átvállalhatja a teljesítést. A regisztrációs díjról külön számlát nem, csak bizonylatot állít ki a Kamara, a fizetési határidő pedig 3 munkanap lesz. A díjat utalással kell megfizetni az adott területi kamara számlaszámára, a közleménymezőben pedig kizárólag az azonosítót szabad feltüntetni, amit a regisztráció során kap a kérelmező. A regisztrációs díjról szóló 12/20127 (IX.29.) IM rendelet alapján új kamarai jogtanácsosi felvételért 80 000 forintot, jogi előadói felvételért a kérelem beadásakor 40 000 forintot kell fizetni, míg a szünetelő ügyvédeknek a kamarai jogtanácsosi felvétel díja 21 600 forint. A kérelem benyújtásakor friss erkölcsi bizonyítványt is mellékelni kell, melynek kérelmezésekor fontos, hogy a "speciális igazolást" kell megjelölni, s "A következő törvénynek való megfelelés igazolását kérem" felirat melletti mezőbe be kell írni az "ügyvédi" szót, majd kiválasztani a megfelelő jogszabályt. Az új ügyvédi törvény hatálybalépésével több olyan jogszabály módosítása is szükségessé vált, melyek a jogtanácsosok, ügyvédek eljárását, okirati ellenjegyzését érintik. Ezek között bevezetésre kerül a vezető jogtanácsos kifejezés helyett a vezető jogász tisztség, melyet a jogi feladatok ellátásáért felelős vezető nem köteles kamarai jogtanácsosként ellátni. A vezető jogász jogszabályi kötelezettségei nem indokolják azt, hogy e tevékenységét csak ügyvédi kamarai tagság mellett folytassa, mivel azok nem minősülnek az Üttv. hatálya alá tartozó ügyvédi tevékenységnek. A vezető jogásznak a törvénynek megfelelően csupán jogi szakértelemmel és jogi szakvizsgával kell rendelkeznie. Abban az esetben persze, ha a vezető jogásznak az Üttv. hatálya alá tartozó feladatokat is el kell látnia, akkor a vezető jogász is csak ügyvédi kamarai tagsággal, kamarai jogtanácsosként jogosult ellátni ezeket. Szükséges volt természetesen a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) perbeli meghatalmazotti képviseletre és jogi képviseletre vonatkozó rendelkezéseinek módosítása is, ami biztosítja, hogy jogi képviselőként 2018. január 1-jétől a kamarai jogtanácsos járhasson el. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (továbbiakban: Pmt.) módosítása is szükségessé vált annak érdekében, hogy az Üttv. hatálybalépését követően a kamarai jogtanácsosok által végzett ügyvédi tevékenységekre is kiterjedjen a Pmt. hatálya, és ezzel együtt az ügyvédi kamara felügyeleti jogköre is. forrás: Jogi Fórum
09:33  Eltiltás energetikai tanúsítói tevékenység gyakorlásától - Az Alkotmánybíróság döntést hozott [Jogi fórum]
  Az Alkotmánybíróság tanácsa október 10-én jogszabály alaptörvény-ellenességének megállapítása iránti bírói kezdeményezés alapján megállapította, hogy az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 2016. december 31. napjáig hatályos 44. § (5) bekezdés i) pontja alaptörvény-ellenes volt, és az folyamatban lévő ügyekben nem alkalmazható.A bírói kezdeményezés alapjául szolgáló ügy felperese a Zala Megyei Építész Kamara volt tagja, aki energetikai tanúsítói jogosultsággal rendelkezett. Egy felülellenőrzés során a felperes által készített 4 energetikai tanúsítvány kapcsán 2 kategóriányi eltérést állapítottak meg, ezért törölték a felperest a kamarai névjegyzékből és megtiltották az energetikai tanúsítói jogosultságának gyakorlását. A határozat ellen a felperes fellebbezett a Magyar Építész Kamarához, többek között arra hivatkozással, hogy a szóban forgó energetikai tanúsítványokat egy kollégája segítségével készítette. A Magyar Építész Kamara a megyei határozatot helybenhagyta, tekintettel arra, hogy a 2016. december 31. napjáig hatályos jogszabályok nem biztosítottak eltérési lehetőséget. A felperes a jogerős határozat bírósági felülvizsgálatát kérte. Az indítványozó bíró szerint túlzó az a jogkövetkezmény, amely huzamos időre kizárja a foglalkozás gyakorlásának lehetőségét valamely - bár kétségtelenül súlyos - szakmai hiba elkövetése esetén, fokozatosság alkalmazása nélkül. A bírói kezdeményezést az Alkotmánybíróság megalapozottnak találta. 2017. január 1. napját követően a kamarai névjegyzékből való törlés csak az ismételten súlyos szakmai hibát elkövető és korábban figyelmeztetésben részesült tanúsítványkészítőket sújtja. A 2016. december 31. napjáig hatályos szankciórendszer azon eleme, mely a névjegyzékből történő automatikus törléssel három évre eltiltja az energetikai tanúsító tevékenység folytatásától a tanúsítót, a munkához és foglalkozás szabad megválasztásához való jog aránytalan korlátozásának tekinthető, így alaptörvény-ellenes. forrás: Jogi Fórum
07:10  Összerúgta a port a Fejér megyei iparkamarával Mészáros Lőrinc kiadója [HVG - Vállalkozó szellem]
  Indoklás nélkül szerződést bontott a kiadó az iparkamarával, így annak legutolsó gazdasági melléklete már nem jelenhetett meg a Fejér Megyei Hírlapban. Állítólag azért, mert a kiadvány korábbi számaiban bírálták a kormányt.

2017. október 14, szombat

17:06  Sok a félreértés az örökléssel és a hagyatékkal kapcsolatban [ProfitLine]
  Sok a félreértés az örökléssel és a hagyatékkal kapcsolatban, mivel előfordul, hogy az örökül hagyónak tartozása, hitele volt. Az örökös elsősorban a megörökölt vagyonnal felel a tartozásért - mondta Parti Tamás, a Budapesti Közjegyzői Kamara elnöke az M1 aktuális csatornán szombaton.
12:00  Miért tűnnek ugyanolyannak a popslágerek? [FN - Belföld]
  Mert Johann Pachelbel egyik kamarazenei darabja mind a mai napig számos könnyűzenei dal alapja.

2017. október 13, péntek

14:06  Egyre nagyobb a nyomás a brit üzleti szektoron [ProfitLine]
  A Brit Kereskedelmi Kamarák (BCC) szerint egyre nagyobb a Brexit körüli bizonytalanság, és ez állandósult nyomást gyakorol a brit üzleti szektor növekedési kilátásaira.
12:58  Egyre nagyobb a nyomás a brit üzleti szektoron [Híradó]
  A Brit Kereskedelmi Kamarák (BCC) szerint egyre nagyobb a Brexit, a brit EU-tagság megszűnésének folyamata körüli bizonytalanság.
11:06  Az erőteljes reálbérnövekedés fűti a gazdaságot [ProfitLine]
  Az erőteljes reálbérnövekedés fűti a gazdaságot, amelynek kettős hatása van, részben növeli a megtakarításokat, illetve csökkenti az eladósodottságát a lakosságnak, részben pedig növeli a belső fogyasztást - mondta Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnöke pénteken az M1 aktuális csatornán.
09:36  Agrárkamara: falugazdász és tanácsadó hálózattal segíti tagjait [Híradó]
  Öt évvel ezelőtt 11 szervezet fogott össze, jelenleg 17 szervezet folytatja a megkezdett munkát.
04:43  A munkaerőhiányról tárgyalnak [Népszava - Belpolitika]
  A felnőttképzési programokba a kormányhivatalokat és a kamarákat is bevonnák.

2017. október 12, csütörtök

13:27  Valamennyi közműre visszamenőlegesen is megerősítik a díjmentességi garanciát [STOP.hu]
  Bartal Tamás elmondta, hogy a Könnyű közmű elnevezésű program folytatódik. A kormány ezzel kapcsolatos döntése nyomán a Miniszterelnökség szeptember 26-án benyújtotta a második versenyképességi törvény tervezetét az Országgyűlésnek, a gazdasági bizottság pedig a héten lefolytatta a részletes vitáját és támogatta végszavazásra bocsátását - tette hozzá.Közölte: a második versenyképességi törvénynek az is célja, hogy egyszerűbbé tegyék a gázkészülékcserét, észszerűbbé váljanak a gázszolgáltatáshoz kapcsolódó vizsgálatok és a számlázási folyamatok egységesek legyenek az egész közműszektorban.Mindezek a lépések egyszerűbbé, gyorsabbá és átláthatóvá teszik a családok, valamint a kis- és középvállalkozások számára a közműcsatlakozást - mondta Bartal Tamás, hozzátéve: "törvény szintjén fogjuk biztosítani azt az elvet, hogy a szolgáltatók vannak a fogyasztóért és nem fordítva".Közölte, a második versenyképességi törvényjavaslat benyújtását széleskörű szakmai egyeztetés előzte meg. A tervezett intézkedéseket az energiahivatal és a mérnöki kamara támogatta, továbbá az elosztótársaságok véleményét is beépítették a tervezetbe.Bartal Tamás a tervezett intézkedésekről szólva kifejtette: gázkészülékcseréhez - ami járhat a lakásban lévő gázvezetékrendszer kisebb átalakításával is - nem kell majd az elosztótársaság külön engedélye az üzembe helyezéshez, hanem a felelős tervező tud majd nyilatkozni a műszaki megfelelőségéről. Ezzel időt lehet spórolni - mondta.Közölte, a gázellátás folyamatos biztosítása érdekében is lépéseket tesznek: megszüntetik az eddigi gáztömörség-vizsgálatot, amely nem jelezte az élet- vagy közveszélyt. Ezzel szemben a valós veszélyt jelentő gázszivárgást ingyenesen ellenőrzik majd. Ezzel elkerülhetővé válik, hogy az elosztó a nem megfelelő gáztömörség miatt az őszi-téli hónapokban akár több hónapra lezárja a gázszolgáltatást - mutatott rá Bartal Tamás.Elmondta, egységessé teszik a közműszektorban a részszámlák kibocsátásának szabályait: egyszerre legfeljebb háromhavi számlát lehet majd kiküldeni és a fizetési esedékességet havonta egyenlően kell majd megállapítani.Bartal Tamás közölte: visszamenőlegesen megerősítik a díjmentesség törvényi garanciáit. Valamennyi közműre előírják, hogy a szolgáltató, az elosztó a csatlakozási igény befogadását nem tagadhatja meg, ha a csatlakozás valamennyi jogszabályi feltétele teljesül. Gáz- és villanycsatlakozások esetében az elosztó a csatlakozási igény teljesítését nem kötheti óvadék, letét, előleg, kötbér vagy más fizetési kötelezettség teljesítéséhez - mondta.Ismertette: a gázcsatlakozások esetén egyértelművé teszik, hogy ha az elosztóvezeték hossza meghaladja a díjmentességi határt jelentő 250 métert, akkor a díjakat csak az e feletti részre kell megfizetni, a díjmentességet pedig több lakást vagy üzletet magában foglaló ingatlan esetében lakásonként, illetve üzletenként kell értelmezni.Víziközmű esetében visszamenőlegesen bővítik a mentesség alá eső díjtételek körét: elengedik a kiszállási díjat, az igényfelméréssel és az igénybejelentés feldolgozásával, elbírálásával kapcsolatban bármilyen tevékenység, szolgáltatás díját.Bartal Tamás szólt arról, a Könnyű közmű elnevezésű program célja, hogy a közművekkel kapcsolatos ügyek gyorsabbak, olcsóbbak, egyszerűbbek legyenek és a szolgáltatás színvonala emelkedjen.A program első lépése a közműcsatlakozások díjmentessé tétele volt - mondta a helyettes államtitkár, rámutatva arra, hogy egy átlagos méretű lakás, családi ház, üzlethelyiség esetében magánszemélyeknél legfeljebb mintegy kétmillió forintos, cégek esetében mintegy hárommilliós megtakarítás jelentkezhet.Hozzátette: második lépésként, szeptember elsejétől "megtörtük az elosztók monopóliumát a közmű-kivitelezések tekintetében", már a vállalkozások széles köre dolgozhat közműcsatlakozás kiépítésén.Bartal Tamás szólt arról is, a program kezdete óta több lakossági jelzést is kaptak arról, hogy az ország egy-egy területén az adott szolgáltató nem biztosította vagy valamilyen feltételhez kötötte a díjmentes közműcsatlakozás lehetőségét. Az is előfordult, hogy más jogcímen be akarták szedni a fogyasztótól a pénzt.Kijelentette: "a törvényben biztosított díjmentességi kör kapcsán semmilyen kiskaput, apró betűs költséget vagy más trükközést nem fogadunk el". Közölte, eljárást kezdeményeznek minden olyan esetben, amikor egy szolgáltató megpróbálja "elszabotálni" a közműcsatlakozások ingyenességét vagy az eljárások gyorsítását.Bartal Tamás arra kérte a fogyasztókat, hogy tájékozódjanak a változásokról és éljenek bejelentéssel, ha a szolgáltató azoktól eltérő feltételeket próbál számukra megszabni.


Kezdőlap | Vissza | Oldal tetejére

 
 Miért ez a kedvencem...

Mindig aktuális

Segesvári József
Paks
 

Sok színű, egy kattintással átszínezhetem.

Barna Beatrix
Dunaújváros
 

Mióta ezt használom felére csökkent a mobil számlám.

Szuhár Balázs
Siófok
 

Egyszerűen beállítom a hírfigyelőt és egyetlen számomra fontos hírről sem maradok le

Szélesi Zoltán
Vác
 

De jó - Ez Nem Mese...

Csákiné Kedves Edit
Sopron